Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Spytkowicach

Porządek Mszy świętych:

Kościół Parafialny w Spytkowicach:

Dni powszednie: 6:30, 18:00 (w okresie zimowym 17:00)
Niedziele i święta: 7:30, 9:30, 11:00, 18:00 (w okresie zimowym 17:00)

Kaplica w Miejscu

Niedziele i święta: 8:30

Kaplica w Przewozie

Niedziele i święta: 12:15

Krakowska Kuria informuje, że od dnia 20 czerwca br. Archidiecezji Krakowskiej zostanie odwołana dyspensa od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy św.

Zachęcamy także do przeżywania nabożeństw przez stronę parafiifacebook i youtube.

https://www.facebook.com/

https://www.youtube.com/channel/UCYpJTmENtPyDtDD78SEXc6Q

Na życzenie Parafian i Przyjaciół naszej Parafii zostaje przypomniane konto naszej Parafii.

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA P. W. ŚW. KATARZYNY W SPYTKOWICACH, JANA PAWŁA II 34-16 SPYTKOWICE

42 8112 0008 0033 9650 2000 0010

ZA WSZELKIE OFIARY  SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ

OGŁOSZENIE O PIELGZRYMCE 2021 TUTAJ

Godziny urzędowania kancelarii parafialnej:

W maju i czerwcu ze względu na trwające nabożeństwa po mszy św. wieczornej 19:00 do 19:30.

W soboty od 8:00 do 9:00.

Kancelaria nieczynna: niedziele, uroczystości, święta i pierwsze piątki miesiąca.

Historia naszej parafii

Spytkowice mają średniowieczną metrykę historyczną, sięgającą I połowy XIII (1229 r.). Jedynie o wiek młodsze są udokumentowane dzieje tutejszego Kościoła, o czym świadczą rejestry z lat 1325 -1327, kiedy to z dużej i zamożnej osady Spytkowice, posiadającej samodzielną parafię, odprowadzano do Awinionu podatek, zwany świętopietrzem.

Mając na uwadze wielowiekowa przeszłość spytkowickiej parafii, 8 V 1966 r. na jubileusz Tysiąclecia Chrztu Polski arcybiskup metropolita krakowski ks. Karol Wojtyła napisał, iż „stanowi ona bezcenny wkład w tysiąclecie chrześcijaństwa na naszej ziemi.”

Przed 1322 r. powstała w Spytkowicach pierwsza drewniana świątynia, bo pod taką datą w rejestrze diecezji krakowskiej wpisany był pleban Michael (Michał) ze Spytkowic, uposażony przez księcia oświęcimskiego Jana I Scholastyka. Ów proboszcz figuruje także w papieskich rejestrach z 1326 r., które odnotowują zapłatę przez parafię Spytkowice świętopietrza na rzecz Stolicy Apostolskiej. Zatem parafia spytkowicka musiała być erygowana jeszcze wcześniej.

Kościół parafialny p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Spytkowicach to wczesnobarokowa budowla murowana, orientowana. Jego budowę rozpoczął bp warmińskiego Mikołaj Szyszkowski w 1633 r., a zakończył w 1643 r. podskarbi poznański, Łukasz z Bnina Opaliński. Ważnym wydarzeniem w powojennych dziejach parafii spytkowickiej było odnowienie obrazu Matki Bożej Spytkowickiej z inicjatywy ks. prób. Antoniego Zaremby (1945 – 1961 r.). Za zgodą Kurii Metropolitalnej w Krakowie, pan Wintkowski z pracowni konserwatorskiej na Wawelu poddał płótno konserwacji (1955/1956).

W 1968 r. wizytację kanoniczną parafii przeprowadził metropolita krakowski ks. Karol Wojtyła owacyjnie przyjęty przez miejscowa społeczność. Wypada wspomnieć, że 7 XI11962 r. przybywają do parafii siostry ze Zgromadzenia SS Sercanek, które do dziś opiekują się świątynią, otaczają opieką najuboższych i chorych oraz prowadzą katechizację dzieci.

Aktualności