Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Spytkowicach

Narodziło się dziecko: narodziny są zawsze źródłem nadziei, to rozkwitające życie, to obietnica przyszłości. A to Dziecię Jezus „nam się narodziło”: to „nam” nie ma granic, przywilejów ani wykluczeń. Dziecię, które Dziewica Maryja urodziła w Betlejem, narodziło się dla wszystkich: jest Ono „Synem”, którego Bóg dał całej rodzinie ludzkiej. Dzięki temu Dziecięciu wszyscy możemy zwracać się do Boga, nazywając go „Ojcem”, „Tatusiem”.

Papież Franciszek, 25 grudnia 2020 r.

Drodzy Parafianie…

Niech błogosławieństwo Nowonarodzonego Jezusa spocznie na nas wszystkich i ożywi życie. Niech da nadzieję na lepsze „dzisiaj” i „jutro”. Nadzieję na to, że z Nim możemy narodzić się na nowo, duchowo – bez słabości, grzechów, kompleksów, ograniczeń. Miłosierny, troskliwy i czuły Bóg, który zamieszkał między nami, niech napełnia serca radością, pokojem i darzy zdrowiem w nowym, 2022 roku. Niech te dni będą czasem zbliżenia się do Boga i do drugiego człowieka. Modlimy się o to i dla Was.

Wasi Duszpasterze:
ks. Józef,
ks. Kamil,
dk Mateusz
ks. Jan

Porządek Mszy świętych:

Kościół Parafialny w Spytkowicach:

Dni powszednie: 6:30, 18:00 (w okresie zimowym 17:00)
Niedziele i święta: 7:30, 9:30, 11:00, 18:00 (w okresie zimowym 17:00)

Kaplica w Miejscu

Niedziele i święta: 8:30

Kaplica w Przewozie

Niedziele i święta: 12:15

Krakowska Kuria informuje, że od dnia 20 czerwca br. Archidiecezji Krakowskiej zostanie odwołana dyspensa od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy św.

Zachęcamy także do przeżywania nabożeństw przez stronę parafiifacebook i youtube.

https://www.facebook.com/

https://www.youtube.com/channel/UCYpJTmENtPyDtDD78SEXc6Q

Na życzenie Parafian i Przyjaciół naszej Parafii zostaje przypomniane konto naszej Parafii.

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA P. W. ŚW. KATARZYNY W SPYTKOWICACH, JANA PAWŁA II 34-16 SPYTKOWICE

42 8112 0008 0033 9650 2000 0010

ZA WSZELKIE OFIARY  SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ

OGŁOSZENIE O PIELGZRYMCE 2021 TUTAJ

Godziny urzędowania kancelarii parafialnej:

W maju i czerwcu ze względu na trwające nabożeństwa po mszy św. wieczornej 19:00 do 19:30.

W soboty od 8:00 do 9:00.

Kancelaria nieczynna: niedziele, uroczystości, święta i pierwsze piątki miesiąca.

Historia naszej parafii

Spytkowice mają średniowieczną metrykę historyczną, sięgającą I połowy XIII (1229 r.). Jedynie o wiek młodsze są udokumentowane dzieje tutejszego Kościoła, o czym świadczą rejestry z lat 1325 -1327, kiedy to z dużej i zamożnej osady Spytkowice, posiadającej samodzielną parafię, odprowadzano do Awinionu podatek, zwany świętopietrzem.

Mając na uwadze wielowiekowa przeszłość spytkowickiej parafii, 8 V 1966 r. na jubileusz Tysiąclecia Chrztu Polski arcybiskup metropolita krakowski ks. Karol Wojtyła napisał, iż „stanowi ona bezcenny wkład w tysiąclecie chrześcijaństwa na naszej ziemi.”

Przed 1322 r. powstała w Spytkowicach pierwsza drewniana świątynia, bo pod taką datą w rejestrze diecezji krakowskiej wpisany był pleban Michael (Michał) ze Spytkowic, uposażony przez księcia oświęcimskiego Jana I Scholastyka. Ów proboszcz figuruje także w papieskich rejestrach z 1326 r., które odnotowują zapłatę przez parafię Spytkowice świętopietrza na rzecz Stolicy Apostolskiej. Zatem parafia spytkowicka musiała być erygowana jeszcze wcześniej.

Kościół parafialny p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Spytkowicach to wczesnobarokowa budowla murowana, orientowana. Jego budowę rozpoczął bp warmińskiego Mikołaj Szyszkowski w 1633 r., a zakończył w 1643 r. podskarbi poznański, Łukasz z Bnina Opaliński. Ważnym wydarzeniem w powojennych dziejach parafii spytkowickiej było odnowienie obrazu Matki Bożej Spytkowickiej z inicjatywy ks. prób. Antoniego Zaremby (1945 – 1961 r.). Za zgodą Kurii Metropolitalnej w Krakowie, pan Wintkowski z pracowni konserwatorskiej na Wawelu poddał płótno konserwacji (1955/1956).

W 1968 r. wizytację kanoniczną parafii przeprowadził metropolita krakowski ks. Karol Wojtyła owacyjnie przyjęty przez miejscowa społeczność. Wypada wspomnieć, że 7 XI11962 r. przybywają do parafii siostry ze Zgromadzenia SS Sercanek, które do dziś opiekują się świątynią, otaczają opieką najuboższych i chorych oraz prowadzą katechizację dzieci.