Pielgrzymka 2021

Ogłoszenie z Parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Spytkowicach o Pielgrzymce.

„Zgromadzeni na świętej wieczerzy” pod takim hasłem wyruszy 6 sierpnia Piesza Pielgrzymka ze Spytkowic na Jasną Górę. Pielgrzymka będzie zorganizowana zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego pielgrzymce mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe nie manifestujące jakichkolwiek objawów, które mogą wskazywać na zakażenie SARS- CoV-2, które nie zamieszkały z osobą przebywającą w izolacji w warunkach domowych i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 10 dni przed rozpoczęciem pielgrzymki.               W tym roku w grupie Spytkowice pielgrzymować może 70 osób. Ze względu na limit osób zapisy będą prowadzone tylko w Parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Spytkowicach w Kancelarii Parafialnej. 25 lipca zapisy będą po każdej mszy św., a od 26 do 31 lipca od godziny 19. Po tym terminie, ani też w dniu wyjścia i podczas pielgrzymowania nie będzie możliwości zapisu. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w pielgrzymce tylko z pełno -letnim opiekunem oraz za zgodą rodzica/opiekuna. Koszt tegorocznej pielgrzymki dla osoby dorosłej wynosi 100zł, dla dzieci do ukończenia szkoły podstawowej 50 zł, dla służb pieszej pielgrzymki, służby zdrowia 50 zł, dzieci do 6 roku życia pielgrzymują bezpłatnie. Pielgrzymi będą kwaterowani na noclegach zbiorowych – po szkołach bądź remizach z zachowaniem dystansu przestrzennego, przy 4 m 2 powierzchni noclegowej na1 osobę. Dopuszczalne są noclegi na kwaterach tylko w wypadku tzw. „stałych noclegów”, które pielgrzymi organizują we własnym zakresie i zgodnie z wytycznymi: jeden pątnik lub jedna rodzina do jednego gospodarza, po podpisaniu zgody rodziny na przyjęcie pielgrzyma. Preferowane są również jednoosobowe namioty, a w przypadku pielgrzymującej rodziny namiot wieloosobowy jako forma zakwaterowania. Przy zapisach niezbędna będzie informacja o  posiadaniu w.w.form noclegu.

Przewodnik Grupy Spytkowickiej – ks. Kamil Szydłowski, Organizatorzy

 

Ogłoszenie w PDF