Poniżej rzeczona informacja Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie